Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Bohem Oy (UuttaKotiin.fi) henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR (General Data Protection Regulation) (2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Bohem Oy 

Y-tunnus: 2899992-8

Osoite: Tuohisuontie 40, 07130 Anttila

Kotipaikka: Porvoo

Puhelin: 0408326849

Sähköposti: info@uuttakotiin.fi

Rekisterin nimi

UuttaKotiin.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi, Yritys, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaushistoria. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot mm. IP-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

– Asiakkaalta itseltään tuotteen tilaamisen yhteydessä

– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

– Rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjeen tilauksen yhteydessä

– Muiden tilanteiden yhteydessä, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Rekisterin tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on verkkokauppapalvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Bohem Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Bohem Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. eri järjestelmiin ja laitteisiin käytössä olevat salasanasuojaukset, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ajantasainen tietoturvasuojaus ja ulkopuolisten pääsyn estäminen laitteille.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla kirjallisesti yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.